Oferta

FOB.pl
Zapoznaj się z naszą ofertą!

Oferta

Zajmujemy się między innymi

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Ochrona mienia i pojazdów.
Polisy obejmujące np. mieszkania, domy, samochody.

Inwestycje kapitału

Polegają na inwestowaniu pieniędzy w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, w celu generowania zwrotów z kapitału.

Ubezpieczenia zdrowotne i na życie

Absorbowanie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej.
Zabezpieczenie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Księgowość małych i średnich firm

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i uproszczonej księgowości – księgi handlowe księgi przychodów i rozchodów, ryczałt.

– KPiR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.

– ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

– księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

– ewidencję VAT.

– ewidencję środków trwałych oraz planów amortyzacji.

– kontrola prawidłowość przyjmowanych dokumentów.

– miesięcznych i rocznych deklaracje (PIT, CIT, VAT) oraz deklaracji na podatki lokalne (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu).

– sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego.

– rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym

Czym się zajmujemy?

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc!

Ubezpieczenia majątkowe

Chronią mienie, takie jak domy, mieszkania lub przedmioty przed ryzykiem straty lub uszkodzenia.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferują ochronę pojazdów, w tym samochodów, motocykli i innych środków transportu, w przypadku wypadków lub kradzieży.

Ubezpieczenia na życie

Zapewniają wsparcie finansowe dla rodziny i beneficjentów w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenia zdrowotne

Pokrywają koszty leczenia, wizyt lekarskich i innych usług medycznych, zapewniając opiekę zdrowotną.

Inwestycje kapitału

Polegają na inwestowaniu pieniędzy w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości, w celu generowania zwrotów z kapitału.

Programy oszczędnościowe

Pomagają oszczędzać regularnie, często oferując pewne korzyści lub oprocentowanie.

Kredyty

To pożyczki udzielane przez banki lub instytucje finansowe, które trzeba spłacić z odsetkami.

Nieruchomości

Obejmują domy, mieszkania, działki i inne nieruchomości, które można kupować, sprzedawać lub wynajmować.

Leasingi

Umowy umożliwiające wynajem pojazdów lub sprzętu na określony okres, bez konieczności ich zakupu.

Chcesz o coś zapytać?

Chcesz o coś zapytać?
Skontaktuj się z nami już teraz!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Dlaczego warto wybrać akurat nas?

Przekonaj się sam i dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Nasza firma ma bogate doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym,
co świadczy o profesjonalizmie i zaufaniu klientów.

Nasza firma oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, zdrowotne, majątkowe i wiele innych, co pozwala klientom dostosować polisy do swoich potrzeb.

Dbamy o indywidualne potrzeby klientów, dostosowując oferty ubezpieczeń do ich sytuacji życiowej i finansowej.

Nasza firma jest bardzo ceniona za wysoką jakość obsługi klienta, co oznacza pomoc i wsparcie w trakcie trwania polisy oraz przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów.